Kontakt: Sara Hiller - 0733645251 - sara.hiller@sveahastkraft.se

Facebook: Följ gärna Svea Hästkrafts facebooksida för info om kurser och clinics mm.

S V E A  H Ä S T K R A F T


TJÄNSTER

Svea Hästkraft erbjuder allt från kurser, föreläsningar och clinics till lastträning, utbildning av unghästar och fortbildning för yrkesverksamma. Jag hjälper alltså både de som har något specifikt problem med sin häst och de som helt enkelt vill lära sig mer om hur man kan jobba för att utbilda sin häst vidare. Här nedan följer mer information om olika upplägg.LASTTRÄNING / PROBLEMLÖSNING

Vi diskuterar hur du arbetar med din häst idag för att jag ska få en bättre bild av nuläget. Därefter jobbar jag med hästen en stund för att läsa av hästen och börja bygga upp ett nytt beteende. Efter hand växlar vi till att du som hästägare/ryttare får jobba med hästen. Beroende på hur alvarligt ert problem är kan det dröja ett par träningspass innan dd själv får jobba med din häst medan jag coachar dig i hur du ska gå tillväga.

Pris: 1400:- för första träningstillfället därefter 700:-/h vid återbesök.

Exempel på övningar:

     - Träning av de grundläggande signalerna för start och

       stop från marken med hjälp av Duallygrimman (en

       speciell träningsgrimma)

     - Att läsa av hästen och anpassa kropsspråk och

       signalgivning därefter

     - Leda hästen över olika underlag för att kontrollera att

       hästen fortfarande svarar för de signaler som har lärts

       inUTBILDNING / TRÄNING AV HÄST

För dig som kanske har stött på något problem med din häst t.ex. vid lastning/lastträning eller för dig som vill att din unghäst ska förberedas för ryttare på ett genomtänkt och logiskt sätt så kan jag komma ut och träna din häst hemma hos dig. Jag bor i Flyinge och reseersättning utgår därmed därifrån.

Träningen anpassas efter varje individ och efter dina önslemål med målet att din häst ska fungera bättre i den miljö där den ska hanteras om det så är hemma på stallplan, innanför dressyrstaket, på uteritten eller på parkeringen på tävlingsplatsen.


FÖRELÄSNINGAR / KURSER / CLINICS

Jag skäddarsyr gärna kurser och clinics efter dina önskemål. Ska ditt stall tex anordna en temakväll/teoridag, eller är ni ett gäng som känner för att bli inspirerade av en intressant helgkurs eller demo så kommer jag gärna ut och berättar och visar hur jag tränar hästar samt lägger upp övningar där ni själva får prova teknikerna jag använder.

Jag kan både ha teoretiska föreläsningar samt demos där jag visar och förklarar hur hästar lär sig och hur man använder tryck och eftergift effektivt för att ge hästen tydliga signaler för att visa den att den har gjort rätt. Jag kan även visa hur jag jobbar med hästar som ägaren har olika problem med, såsom att den är svår att lasta / huvudskygg / rädd för saker som rör sig plötsligt och liknande. Jag går då även igenom varför dessa problem uppstår samt hur man bör jobba för att förebygga att de dyker upp.

Föreläsningarna passar bra för både ridskoleelever och privatryttare och innehållet kan anpassas efter utbildningsnivån på deltagarna.

För en clinic är det lagom med ungefär 3 hästar att jobba med under en kväll. Jag står för utrustningen som behövs för att träna hästarna, ni står för hästar, sittplatser för åskådarna samt eventuell ljudförstärkning (jag är dock ridlärare så jag brukar höras rätt bra i ett normalt ridhus). För föreläsningar är det en fördel med tillgång till TV-skärm eller projector, alternativt whiteboardtavla.

Hör gärna av er för mer information och för offert på just ert upplägg.


PRISER:

HALVDAGSKURS  -  800:-/pers.

HELDAGSKURS  -  1200:-/pers.

HELGKURS  -  från 2000:-/pers (priset kan variera beroende på eventuella anläggningskostnader eller tilläg för mat)


Alla kurser innehåller teoretisk genomgång, demo där jag visar hur man gör samt praktiska övningar för detlagarna. Jag håller endast kurser för de som har tillgång till egen häst, för dig som rider på ridskola föreslår jag att du ber din ridlärare kontakta mig för att sätta ihop en kurs där ni får låna ridskolehästar för övningarna.
FORTBILDNING FÖR RIDLÄRARE

För ridskolor anordnar jag särskillda kurser för ridlärare som är intresserade av att fortbilda sig i ämnet hästens inlärning. Efter en föreläsning, som går in på djupet i de olika inlärningsprinciperna, får eltagarna chans att prova både positiv och negativ förstärkning för att finslipa sin timing och ytterligare stärka sin kompetens. Innehållet kopplas till lektionsverksamheten och vi diskuterar hur denna kunskap kan läras ut till eleverna på ridskolan.

Jag ger även konkreta tips på problemlösning för eventuella ridkolehästar som kan behöva lite extra träning. Exempelvis öronskygga hästar, hästar som inte står still för hovslagaren, hästar som behöver spilt-tränas mm.

Innehållet och kursens längd kan anpassas efter era förutsättningar och önskemål. Rekommenderad tidsåtgång är ca 3-4 timmar beroende på antalet deltagare. Kursen kan med fördel förläggas dagtid eller då det bäst passar in med personalens schema.

Kursen passar perfekt som en inspirerande kick off i början av terminen eller som en motivationshöjare när vardagen rullar på. Med mer fokus på hästarnas kommunikation kommer ni kunna bli ännu bättre på att läsa av om någon häst mår dåligt eller behöver någon särskilld träning för att fungera bättre i verksamheten. Jag hjälper även till med att tänka ut lösningar för hur eran personalstyrka kan jobba vidare med Join-Up och hur ni kan följa upp hur träningen av hästarna i verksamheten går.