Facebook

Gilla min facebooksida för att få information om nya kurser och clinics mm.

(placeholder)

Sweden

Steg för steg        Equus        Duallygrimman        Monty Roberts        Utbildning        Instruktörer

UTBILDNING

För att lära sig mer om Join-Up rekommenderar jag att man besöker en demo för att se Monty Roberts eller en instruktör visa upp och berätta om hur det hela går till. I Sverige finns i dagsläget två certifierade instruktörer.

Man kan även läsa hans böcker, t.ex. "From my hands to yours" som är läroboken i ämnet Join-Up, eller titta på videoklipp på Equus Online University,  en webbaserad utbildning som man kan prenumerera på. Men allra bäst är att gå en kurs där man provar själv under vägledning av en certifierad instruktör. Läs mer om Svea Hästkrafts kurser under fliken Svea Hästkraft.

Olika instruktörer kan erbjuda lite olika upplägg på kurser men det finns en specifik kurs man måste gå om man vill gå vidare och utbilda sig själv till certifierad instruktör. Nedan följer en beskrivning av alla steg man måste gå igenom för att i slutändan bli en certifierad Monty Roberts instruktör.

INTRODUKTIONSKURSEN

Den första kursen kallas för Introduktionskursen, eller Introductory Course of Horsemanship som den heter på engelska. Det är en tio dagar lång kurs som antingen hålls sammanhängande eller uppdelad i ett antal helgkurser.

HEMUPPGIFTER

Efter avslutad introduktionskurs följer en period med distansstudier för de kursdeltagare som vill avlägga examen. Under denna period läser man dels på inför de teoretiska proven samt övar sina färdigheter i att arbeta med olika hästar, både i rundpadock, med duallygrimman och med långlinor. Denna praktiska träning ska filmas och skickas in till den instruktör man har gått kurs hos för att få feedback och hjälp att utvecklas. När instruktören anser att eleven är redo kan man boka in en tid för examen.


Under examen får man sedan visa upp sina färdigheter dels i rundpaddocken, genom skriftliga prov, samt en kortare muntlig presentation. Resultatet rapporteras sedan vidare till huvudinstruktören på Monty Roberts gård Flag is Up Farms


INTROEXAMEN

Examen hålls vanligtvis över två dagar och innehåller både skriftliga och praktiska prov där både ens färdigheter i Join-Up, hästens beteende och inlärningspsykologi testas såväl som ens teoretiska kunskaper i ämnen som anatomi, foderlära, avel och hästskötsel. Oftast är två instruktörer närvarande vid examen för att det ska bli en så rättvis bedömning som möjligt.

AVANCERADE KURSEN

Nästa steg i utbildningen är den avancerade kursen, eller Advanced Course of Horsemanship på engelska. Den är endast tillgänglig för de som blivit godkända på introexamen och den hålls för tillfället endast på Monty Roberts egen gård, Flag Is Up Farms i Kalifornien. Det är en tre veckor lång och väldigt intensiv kurs med mer avancerade hästar där man får lära sig ett säkert och effektivt sätt att träna unga och ohanterade hästar från grunden för att förbereda dem för ryttare.

ADVANCE EXAM

Efter mer hemuppgifter och feedback på filmklipp kan man bli inbjuden att göra examen om instruktörerna på Flag Is Up Farms tror att man har goda chanser att klara sig. Examen är oftast 5 dagar lång men man kommer till gården en vecka i förväg för 5 dagars träning som förberedelse. Precis som den avancerade kursen hålls även advance exam enbart på Flag Is Up Farms.

PRAKTIK

Efter examen nummer två finns det för de som blivit godkända möjlighet att stanna på praktik i minst 3 månader där man får träna på att hålla kurser och jobba vidare med fler svåra hästar. Efter väl genomförd praktik har man alltså chans att tilldelas ett certifikat som medför att man får undervisa i ämnet Join-Up.