Kontakt: Sara Hiller - 0733645251 - sara.hiller@sveahastkraft.se

Facebook: Följ gärna Svea Hästkrafts facebooksida för info om kurser och clinics mm.

S V E A  H Ä S T K R A F T

Website Building Application

Vid all träning gör jag mitt yttersta för att ge hästen så goda förutsättningar som möjligt att förstå vad som förväntas av den. Den ges en signal och därefter ges hästen möjlighet att försöka lösa uppgiften. När hästen visar upp rätt beteende ges ett tydligt svar på att detta var rätt beteende, ofta genom att ge efter på tryck från tex grimma, tygel eller signal från spö eller skänkel (obs, spö används endast som förtydligande signal och aldrig som bestraffning eller för att orsaka smärta).

Genom tydliga signaler och positiva konsekvenser för önskat beteende blir det lätt för hästen att göra rätt och den kommer att vilja fortsätta göra det människan ber den göra. Genom att få hästen att själv vilja utföra en uppgift kommer den dessutom anstränga sig lite mer än om den känner sig tvingad.

Jag anpassar all träning utifrån varje individs nuvarande sinnesstämning och utbildningsståndpunkt. Jag tränar systematiskt utan att för den sakens skull följa en specifik metod utan det är med kunskap om inlärningsterori och genom att dela upp varje moment i mycket små steg som jag kan utveckla nya beteenden hos hästen. Jag gör detta genom att hela tiden noga läsa av hästens beteende för att kunna belöna minsta lilla steg i rätt riktning och på så vis ökar frekvensen av ett beteende.