(placeholder)

S V E A  H Ä S T K R A F T

Website Building Application

Vid all träning gör jag mitt yttersta för att ge hästen så goda förutsättningar som möjligt att förstå vad som förväntas av den. Den ges en signal och därefter ges hästen möjlighet att försöka lösa uppgiften. När hästen visar upp rätt beteende ges ett tydligt svar på att detta var rätt beteende, ofta genom att ge efter på tryck från tex grimma, tygel eller signal från spö eller skänkel (obs, spö används endast som förtydligande signal och aldrig som bestraffning eller för att orsaka smärta).

Genom tydliga ramar och positiva konsekvenser för önskat beteende blir det lätt för hästen att göra rätt och den kommer att vilja göra det människan ber den göra. Genom att få hästen att själv vilja utföra en uppgift kommer den dessutom anstränga sig lite mer än om den känner sig tvingad.

Läs gärna mer om inlärningsprinciperna under fliken med samma namn.